EA1 Ensiapukurssi

EA1® koulutus (16h) on kahden kurssipäivän mittainen.

Kurssilla perehdytään hätäensiavun antamiseen sekä onnettomuuksissa ja tavallisimmissa sairauskohtauksissa toimimiseen. Kurssilla harjoitellaan ensiaputaitoja.

 

 

EA1 Ensiapukurssilla harjoitellaan

  • onnettomuustilanteissa toimimimista
  • ensiavun antamista henkeä uhkaavissa tilanteissa (peruselvytys, tajuttomuus, sairauskohtaukset, tukehtumisvaara)
  • muissa ensiapua vaativissa tilanteissa toimimista
  • onnettomuuksiin varautumista
  • defibrilaattorin käyttöä

Kurssilla perehdytään lisäksi

- onnettomuuksissa syntyvien haavojen ja vammojen ensiapuun
- nivelvammojen, murtumien ja myrkytysten ensiapuun ja hoitoon
- palovammojen ja sähkön aiheuttamien vammojen ensiapuun.

Kurssilla harjoitellaan ensiavun antamista erilaisin harjoituksin.

Kurssien kouluttajana ja kurssinjohtajana toimii SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK).

Ensiapukoulutus soveltuuu myös kuljetusalan ammattipätevyys jatkokoulutukseen.

Henkilöstön ensiapukoulutus on osa työpaikkojen ensiapuvalmiuden ylläpitoa. Kun työterveyshuolto on määritellyt ensiapukoulutuksen tarpeen tulevat koulutuskulut myös työterveyshuollon korvausten piiriin.

Kurssin hyväksytysti suorittanut saa SPR:n ensiapukortin, mikä on voimassa 3 vuotta.

EA1® kortin voimassaoloa voi kertaalleen jatkaa 3v eteenpäin kertaamalla taitoja Hätäensiapukurssilla.

 

 

Powered by Aava 3