Koulutusta koskeva verovähennysoikeus

Henkilöstön koulutusta koskeva erillinen verovähennysoikeus on tullut voimaan vuoden 2014 alusta. 

Koulutusvähennystä voi saada työntekijän palkkakuluista. Koulutus voi olla ulkopuolisen palveluntarjoajan järjestämää tai yrityksen sisäistä koulutusta, kurssimuotoista tai työpaikalla lyhyissäkin jaksoissa tapahtuvaa osaamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta. Verovähennyksen määrä on puolet koulutuksen ajalta maksetuista palkoista, kuitenkin enintään 3 koulutuspäivältä kalenterivuoden aikana.

Koulutusvähennys edellyttää yrityksen koulutustarpeiden mukaan laadittua koulutussuunnitelmaa ja koulutusrekisteriä tai muuta kirjallista selvitystä toteutuneista koulutuksista.

Koulutussuunnitelma auttaa myös henkilöstön koulutuksen järjestämisessä ja pätevyyksien ylläpidossa.

Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelma laaditaan kalenterivuodeksi ja sitä päivitetään vuosittain. Suunnitelmaan tulee sisältyä 1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, siihen kohdistuvien vaatimusten muutoksista ja niiden syistä 2) vuosittainen suunnitelma osaamisen kehittämisestä henkilöstöryhmittäin tai muuten tarkoituksenmukaisesti ryhmiteltynä.

Lomake suunnitelmaa varten: Koulutussuunnitelma lomake

Suunnitelman mukaisesta toteutuneesta koulutuksesta saadaan haettua koulutusvähennystä.

Yritykset, joissa työskentelee vakutuisesti yli 20 henkilöä, kuuluvat yhteistoimintalain piiriin. Koulutussuunnitelma sisältyy silloin henkilöstön kanssa yhteistyössä käsiteltävään henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.

Pienemmissä yrityksissä koulutussuunnitelman laadinta on vapaaehtoista. Se kannattaa kuitenkin laatia mm. koulutusvähennyksen saamiseksi sekä muutenkin henkilöstön koulutuksen suunnitteluun ja pätevyyksien ylläpitoon.

Koulutusvähennyksen määrä lasketaan verovuoden palkkasummasta. Yrityksen keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä. Verovähennyksen määrä on 50% saadusta summasta.

Koulutusvähennys on erillinen lisävähennys, jonka tarkoitus on kannustaa henkilöstön koulutukseen ja ammatillisen osaamisen ylläpitoon.

Powered by Aava 3