Tieturva1

Tieturvakoulutuksen tarkoituksena on lisätä maantiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskentelevien työturvallisuusosaamista ja edistää turvallisia työtapoja. Tieturva1 kurssin käynyt tuntee Väyläviraston turvallisuusohjeet, osaa tunnistaa eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuusnäkökohdat ja ottaa ne huomioon tiellä työskennellessään.

Kurssilla perehdytään tiellä tehtävien töiden vaaroihin, niiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä tiellä työskentelyn turvallisuustehtäviin ja -vastuisiin.

Väylävirasto edellyttää Tieturva1 -pätevyyttä tiellä tehtävässä työssä:

  • kaikilta tiellä tienpidon tehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä
  • työkoneenkuljettajilta muussa kuin kertaluontoisessa työssä
  • muussa työssä tiellä työskenteleviltä
  • Tieturva2 - koulutukseen osallistuvalta
  • kaikilta tiellä tienpidon tehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä.

 

Tieturva1 -pätevyys suoritetaan 2.1.2020 alkaen Väylän verkkokoulutuksena osoitteessa e-tieturva.fi

Kurssin hyväksytysti suorittanut saa siitä todistuksen rekisteröityessään antamaansa sähköpostiin.

Tieturvapätevyys edellyttää aina hyväksytysti suoritettua kurssikoetta. Verkkokoulutuksen ja siihen sisältyvän kokeen voi suorittaa suomen, ruotsin, englannin, viron ja venäjän kielellä.

Aiemmin suoritettu Tieturva1 -pätevyys

Vuonna 2019 ja sitä aiemmin suoritetut siniset tai valkoiset tieturvakortit ovat voimassa kortissa merkittyyn ajankohtaan saakka.

Liikennevirasto on 1.1.2019 lähtien Väylävirasto.

 

Ammattipätevyys jatkokoulutus

Jatkokoulutukseen on tulossa kuorma-autonkuljettajille suunnattu lähikoulutus, jossa perehdytään tiellä työskentelyn turvallisuuteen, tietyömaiden liikenteen järjestelyihin ja niiden huomioimiseen sekä onnettomuustilanteissa toimimiseen.

Koulutuksen jälkeen mahdollisuus aloittaa verkkokoulutus ja suorittaa tarvittava tieturvapätevyys.

Tieturva1 -verkkokoulutuksessa ei voi suorittaa kuljetusalan ammattipätevyyspäivää.

Powered by Aava 3