Tieturva2

Tieturvakoulutuksen tarkoituksena on lisätä maantiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskentelyssä tarvittavaa työ- ja liikenneturvallisuustietoa.

Väylä edellyttää Tieturva 2 - koulutusta tienpidossa tai tiellä tehtävässä työssä:

 • Päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta
 • Työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä
 • ELY-keskuksen aluevastaavilta
 • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta (mukaanlukien ko. työtä tekevät hankintakonsultit)
 • Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä sekä rakennuttajakonsultilta

Tieturva2 koulutus valmentaa

 • Tiellä työskentelyn riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen
 • Turvallisuuden huomioimiseen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Lakisääteisten suunnitelmien laatimiseen ja tarkastustoiminnan tuntemiseen
 • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
 • Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
 • Rakennuskohteiden eri osapuolten vastuiden tuntemiseen

Koulutuksen kesto on 2 koulutuspäivää.

Koulutuksen ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa henkilökohtaiseen Tieturva2 korttiin.

Tieturva2 pätevyys voidaan päivittää edelleen viiden vuoden ajalle sen voimassaoloaikana yhden päivän mittaisella Tieturva2 kertauskurssilla.

Tieturva2 koulutus on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueelle liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.

Koulutus ei kuulu Trafincomin hyväksymään kuljetusalan ammattipätevyys jatkokoulutukseen.

Powered by Aava 3