Työturvallisuuskortti®

Työturvallisuuskorttikoulutuksen tarkoituksena on antaa hyvät tiedot työsuojelun perusasioista ja perehdyttää ennakoivaan turvallisuustyöhön ja riskien hallintaan työpaikalla ja omassa työssä.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen käyminen on usein yhteisen työpaikan tilaajan vaatimuksena ennenkuin työtä voidaan aloittaa. Työturvallisuuskortti® on osoitus koulutuksen suorittamisesta.

 

Koulutuspäivän tavoitteena on, että kurssin käynyt

  • tuntee nolla tapaturmaa periaatteen
  • tuntee eri osapuolten turvallisuusvelvoitteet ja -vastuut yhteisellä työpaikalla
  • tuntee yhteisen toimipaikan määritelmän ja toimijoiden roolit
  • osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
  • osaa tunnistaa yhteisen työpaikan vaaratekijöitä

Koulutus soveltuu eri toimialoilla toimiville.

Koulutuksen kesto 8h

Koulutuksesta saa työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta. Kortin saaminen edellyttää hyväksytysti suoritettua tenttiä.

Kortin ulkoasu uusiutui v. 2017, aiemmin suoritetut kortit ovat voimassa kortiin merkityn määräajan mukaisesti.

Myös englanninkielinen koulutus
 - Occupational Safety Course

Koulutuksen tentti voidaan suorittaa tarvittaessa englannin, ruotsin, viron tai venäjän kielellä.

Verkkokoulutusmateriaalia yhteisen työpaikan työturvallisuuden pelisääntöihin perehtymiseen eri kielillä (fi, en, sv, et, ru). Kirjaudu tästä.

 

Työturvallisuuskorttikoulutus on Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi:n hyväksymä, ja soveltuu kuljetusalan ammattipätevyys jatkokoulutukseen. 

Powered by Aava 3