Vesityökortti

Vesityökortti on tarkoitettu talousveden käsittelyssä tai vesijohtoverkostoon liittyvissä tehtävissä työskenteleville.

Vesityökortti on todistus talousvesiosaamisesta, jota edellytetään kaikissa talousveden laatuun vaikuttavissa työtehtävissä, kuten

  • vesilaitoksilla ja vedenottamoilla työskennneltäessä
  • vesijohtoverkostotöissä

 

Vesityökoulutus

Vesityökoulutus perehdyttää vesilaitostekniikkaan ja talousvesihygieniaan. Koulutuspäivä on valmentavaa koulutusta Valviran ylläpitämää talousvesihygieenistä testiä varten.

Vesityökortin saaminen edellyttää hyväksytysti suoritettua testiä. Vesityökortti on Valviran myöntämä vesihygienian osaamistodistus.

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa sekä vesilaitostesti että vesijohtoverkostot - testi.

Vesityökortti on myös mahdollista suorittaa osallistumalla ainoastaan testitilaisuuteen. Testiin valmistautuminen tapahtuu silloin perehtymällä erilliseen opiskelumateriaaliin.

Vesityökortti on voimassa 5v.

Vesityökoulutus kurssipäivä soveltuuu myös kuljetusalan ammattipätevyys jatkokoulutukseen.

Vesityökoulutus perehdyttää

  • veden mikrobiologiaan
  • vesikemiaan
  • veden puhdistustekniikkaan
  • käytöntarkkailuun
  • talousveden laatuun liittyvään lainsäädäntöön ja
  • henkilökohtaiseen hygieniaan.

Vesihygieniatesti voidaan suorittaa suomen tai ruotsin kielellä.

Powered by Aava 3